ชุดตรวจสารเสพติดราคาถูก พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

Featured

ชุดตรวจสารเสพติด เป็นชุดทดสอบแบบคัดกรองสำหรับตรวจหาสาร Methamphetamine ในปัสสาวะสำหรับบุคคล ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น ปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะหาตรวจได้ง่าย ใช้ง่าย สะดวก รู้ผลรวดเร็ว ที่สำคัญ ราคาถูก ใช้ตรวจในปัสสาวะ เพียง 2-5 นาที ก็สามารถทราบผลตรวจได้ และอ่านผลการทดสอบได้ด้วยตาเปล่า จึงง่ายต่อการตรวจด้วยตัวเอง สินค้าส่วนใหญ่เก็บรักษาได้นานระยะเวลา 2 ปี สินค้าคุณภาพ สามารถตรวจเจอในปริมาณที่น้อยที่สุดที่ชุดทดสอบสามารถตรวจได้ ผ่านการรับรองจาก อย. และใช้ตามหน่วยงานและศูนย์การแพทย์ทั่วไป

 

ต้องการซื้อ ชุดตรวจสารเสพติด เพื่อใช้ตรวจหาสารเสพติด ไม่ว่าจะเป็น ชุดตรวจสารเสพติด ยาบ้า กัญชา ยาอี ราคาถูก แนะนำติดต่อกับทางร้านได้เลย เราคือศูนย์จัดจำหน่ายตรง ไม่ผ่านตัวแทน ท่านจึงมั่นใจว่าจะซื้อชุดตรวจได้ในราคาที่ถูกที่สุด พิเศษสำหรับ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล คลีนิค ศูนย์การแพทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล รับส่วนลดพิเศษได้ทันที

สินค้ายี่ห้อ

ไบโอไลน์เมทแอมเฟตามีนแบบสตริป (แบบจุ่ม) ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์
ชุดตรวจสารเสพติด ชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

คุณสมบัติ
– สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย
– ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding
– วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว
– มีความไวและความจำเพาะสูง

องค์ประกอบในชุดตรวจ
– แถบตรวจไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สติป บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น
– คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้
– ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ)
– นาฬิกาจับเวลา
– ถุงมือแพทย์
– ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ

วิธีทำการทดสอบ
– นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)
– จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ
– รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

การแปลผล
– ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นของสี) แสดงว่าไม่มี ยาบ้าอยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
– ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบ แสดงว่ามีปริมาณยาบ้า ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
– แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

หมายเหตุ : 1
ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งต้องปรากฎเป็นสีชมพู การเก็บรักษา เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ
หมายเหตุ : 2
ชุดตรวจสารเสพติดไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สตริป (แบบจุ่ม)สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 100 test ต่อ 1 กล่อง